Angela Ionescu

This image has an empty alt attribute; its file name is Angela-Ionescu.jpg

Lector Univ. Dr. – cadru didactic asociat la U.N.A.T.C I.L. Caragiale Bucureşti unde susţine curs şi seminar de Psihodramă. Este Psihoterapeut principal autonom la Cabinet Individual de psihologie Ionescu Angela; Este Formator-supervizor la Asociaţia Română de Psihodramă unde susţine cursuri teoretice, formare de abilităţi practice de psihodramă, supervizare. Susţine work-shop-uri de psihodramă, organizează activităţi şi evenimente în cadrul ARPsic

Share