POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În această notă informativă, găsiți răspunsuri despre colectarea, stocarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Pentru întrebări sau nelămuriri legate de aspectele prezentate, ne puteți contacta la proiecte@proactaedu.ro sau la datele de contact furnizate mai jos.

Prin intermediul informațiilor din acest material ne propunem să asigurăm:

 • respectarea intimității dumneavoastră și protejarea datelor cu caracter personal
 • respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal
 • înțelegerea modului în care vă sunt colectate, stocate, prelucrate și protejate datele cu caracter personal, respectând prevederile legale, dar  și servind interesului nostru legitim (comunicări de marketing, informări clienți)

1. Datele noastre de contact

Datele sunt colectate și prelucrate de ASOACIAȚIA PROACTA EDU, adresa: B-dul CORNELIU COPOSU nr. 4, sect. 3, Bucuresti, (proiecte@proactaedu.ro, tel. 0771.141.767).

2. Ce date personale colectăm, în ce scop și cum le prelucrăm?

 • Colectăm date personale în cadrul campaniilor gratuite de consiliere psihologică, asistență socială și consiliere juridică în situații de urgență, cum este cea de la începutul anului 2020, datorită pandemiei COVID-19.
 • Colectăm adresele de email pentru comunicări administrative legate programele noastre (cursuri și serviciile de consiliere psihologică) la care vă înscrieți, oferite de asociația noastră.
 • Colectăm numele și prenumele în scopul personalizării mesajelor de promovare pe care vi le trimitem.
 • Atunci când vă înscrieți la programele noastre, vă colectăm numele, prenumele, emailul şi telefonul pentru întocmirea documentelor necesare înscrierii şi comunicarea informaţiilor utile pe parcursul programului.
 • Atunci când vă înscrieți la programele noastre, vă colectăm datele de facturare numai în scopul emitererii facturilor proforme și fiscale, cu respectarea prevederilor legale.
 • Datele personale vor fi prelucrate numai dacă există un interes legitim, un consimțământ explicit sau avem o obligație legală.
 • Folosim datele primite de la dumneavoastră pentru informări administrative împreună cu furnizorul de servicii de transmitere de newsletter (email, mailchimp, whatsapp).
 • Datele personale colectate pot fi prelucrate și cu interesul legitim de a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi servicii, să aducem anumite ajustări, să luăm decizii mai bune pentru îndeplinirea așteptărilor clienților sau potențialilor clienți.

3. Cine este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor dvs personale?

 • Noi, Asociația Proacta Edu, suntem responsabili pentru colectarea și prelucrarea datelor personale.
 • Noi, Asociația Proacta Edu, decidem cum sunt prelucrate datele și scopul pentru care sunt prelucrate aceste date
 • Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal este Nicoleta Albert. Datele de contact sunt: 0771.141.767, proactaedu@gmail.com

4. De la cine și cum colectăm datele datele dumneavoastră personale?

 • Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră prin telefon.
 • Datele sunt colectate direct de la dumneavoastră prin intermediul adreselor de email pe care ni le trimiteți.
 • Datele sunt colectate de la dumneavoastră prin intermediul formularelor de înscriere sau abonare la newsletter.
 • Datele sunt colectate direct și indirect prin intermediul echipamentelor sau dispozitivelor dumneavoastră, în funcție de setările de confidențialitate sau preferințele browserului dumneavoastră: rezoluție, localizare, ip sau prin intermediul  Cookieurilor strict necesare pentru interesul legitim (ex: Google Analytics, Facebook Pixel Code, WPCRM pentru efectuarea unei înscrieri).
 • Datele sunt colectate indirect, în momentul în care altcineva (o persoană juridică sau fizică) face înscrierea la un curs sau alte servicii de consiliere.
 • Furnizarea datelor de către dumneavoastră este permisă și voluntară, excepând situația în care furnizarea datelor este o cerință obligatorie din punct de vedere legal: încheierea unui contract, date de facturare, date pentru înscrierea la cursuri sau contabilitate.
 • Dacă nu reușiți să ne furnizați datele dumneavoastră personale și această furnizare este voluntară, atunci acest lucru nu vă poate afecta.
 • Dacă nu reușiți să ne furnizați datele dumneavoastră personale și această furnizare este obligatorie, atunci vă poate afecta, în sensul că nu veți putea beneficia de serviciile noastre, pentru ca vânzarea lor e legată de înregistrarea și declararea unor detalii fiscale sau emiterea certificatelor de participare la cursuri sau a diplomelor autorizate conform legii (aceste date sunt necesare la momentul înscrierii).

5. Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

 • Noi procesăm numai date personale nesensibile.
 • Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale „nesensibile” este: consimțământul dumneavoastră, un contract la care sunteți parte, o cerere de la dumneavoastră înainte de intrarea într-un contract, solicitarea care justifică prelucrarea datelor dumneavoastră personale, necesitatea respectării unei obligații legale la care suntem supuși, interesul nostru legitim sau al unei terțe părți.
 • Prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza unor interese care sunt:  legitime, legale,  reale, transparente  și prezente.
 • Interesele noastre legitime pot fi înlăturate de: interesele dumneavoastră și drepturile dumneavoastră fundamentale.
 • Vă protejăm în mod adecvat interesele, drepturile și libertățile.
 • Vă oferim explicații detaliate (cu este acest document) care explică faptul că interesul nostru este legal și legitim şi nu încalcă interesele dumneavoastră  sau drepturile și libertățile  fundamentale.
 • Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale „sensibile” este că prelucrarea se referă numai  la datele cu caracter personal pe care le faceți publice în mod evident (exemplu: postați dumneavoastră anumite comentarii pe website).
 • Noi nu colectăm și nu stocăm în niciun fel date personale sensibile.

6. În ce situații colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră?

 • Atunci când faceți o achiziție prin intermediul interfeței web, telefonic sau pe email.
 • Atunci  când navigați pe website prin intermediul cookie-urilor strict necesare.
 • Atunci când comunicați cu noi prin intermediul aplicațiilor de chat online.
 • Atunci când beneficiați de servicii gratuite: documente, e-bookuri, webinarii, newsletter.
 • Atunci când participați la evenimente online sau offline, cu taxă sau fără taxă.
 • Atunci când ne solicitați abonarea la newsletter.
 • Atunci când întocmim documentele legale și necesare pentru înscrierea, participarea și finalizarea cursurilor.
 • Atunci când trimitem comunicări de promovare (pe email sau telefonic).

7. Cum folosim procese de profile automate și decizii automatizate?

 • Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale intereselor dumneavoastră şi nu folosim deciziile automatizate ce se iau pe baza profilului complet automatizat și sunt realizate numai de un calculator
 • Deciziile noastre „automatizate” nu vă pot afecta.

8. Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale

 • Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile descrise la punctul 2.
 • Scopurile noastre, pentru care prelucrăm date personale sunt reale și legitime.
 • Nu vă prelucrăm datele personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care sunt colectate inițial, fără consimțământul dumneavoastră prealabil, fără să existe un interes legitim în acest sens și fără un temei juridic.
 • Vă informăm că nu colectăm și nu prelucrăm date care sunt incompatibile cu scopul enunțat.

9. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

 • Limităm durata de stocare a datelor personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare enunțate.
 • Revizuim necesitatea păstrării în continuare a datelor dumneavoastră personale: în fiecare an analizăm datele colectate și prelucrate, în vederea filtrării, sortării, menținerii și prelucrării doar pentru datele în cazul cărora scopul prelucrării este actual.
 • Ștergem datele personale într-un interval de timp specificat: la un an de la data la care relația dumneavoastră cu noi se încheie (clauză aplicabilă în cazul newsletter-elor nedeschise, de la momentul în care cititorul nu mai accesează conținutul newsletter-elor noastre).
 • Ștergem datele dumneavoastră în momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta (datele de facturare în 5 ani, participarea la cursuri, pe perioadă nederminată).
 • În cazul în care păstrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopurile specificate de lege, le putem păstra în continuare (exemplu: participarea la cursuri, absolvirea unor examene).

10. Dezvăluim datele dumneavoastră personale

 • Datele dumneavoastră personale nesensibile pot fi procesate de terți cu care avem o relație contractuală în scopuri care servesc interesului nostru legitim: furnizorul de servicii de transmitere prin email, furnizorul de fișiere de stocare a datelor și informațiilor și a formularelor de înscriere Google Drive și aplicația pentru statistică Google Analytics.

11. Sunt datele dumneavoastră personale în siguranță?

 • Vă ținem în siguranță datele personale, cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri organizatorice adecvate, cu un nivel adecvat de securitate, împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, împotriva daunelor accidentale sau ilegale.
 • Am implementat măsuri pentru a descoperi breșe de securitate, a documenta cauzele incidentului de securitate, a documenta care date personale sunt afectate de incidentul de securitate, a documenta acțiunile (și motivele acțiunilor) pentru a remedia încălcarea securității,  limita consecințele incidentului de securitate, recupera date personale, reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci raportăm incidentul de securitate către managementul companiei noastre și desemnăm o persoană responsabilă pentru  a analiza dacă încălcarea securității poate avea efecte nefavorabile pentru dumneavoastră, a informa personalul relevant din organizația noastră, a determina în ce măsură este necesară notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate și stabili dacă este necesar să vă comunicăm informații despre incidentul de securitate.
 • Investigăm incidentul de securitate dacă este cazul și încercăm să împiedicăm ca incidentul de securitate să ducă la distrugerea accidentală sau ilegală a datelor personale, pierderea accidentală sau ilegală a controlului datelor cu caracter personal, pierderea accidentală sau ilegală a accesului la datele cu caracter personal, alterarea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal, divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal, sau acces neautorizat la datele cu caracter personal.
 • Depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.
 • Notificăm Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, daca încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertăţile dumneavoastră.
 • Vă informăm despre încălcarea securității, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil, prin canale de contact adecvate, de ex. prin e-mail, SMS, bannere proeminente pe site-ul nostru, comunicări poștale, reclame proeminente în mass-media etc.
 • Nu suntem obligați să vă informăm direct dacă am luat măsuri pentru a face ca datele dumneavoastră personale să fie incomprehensibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze și imediat după incidentul de securitate, am luat măsuri pentru a ne asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră nu mai este posibil să se producă sau ar implica eforturi disproporționate; într-un astfel de caz, vă vom informa prin intermediul rețelelor publice.

12. Suntem certificați și am aderat la un cod de conduită?

 • Nu folosim un organism de certificare autorizat pentru a certifica faptul că respectăm legea, pentru simplul motiv ca în România, la aceasta dată, nu există încă un astfel de organism certificat.
 • Nu am aderat la un cod de conduită aprobat, care demonstrează că respectăm legea când procesăm datele dumneavoastră personale, pentru simplul motiv că nu există, încă, un astfel de cod aprobat de Autoritatea de Supraveghere din Romania.

13. Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Vă respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale.
 • Aveți dreptul să solicitați abonarea sau dezabonarea la newsletter (materiale de content marketing, informări de marketing, etc).
 • Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale.
 • În cazul în care solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, atunci aveți un drept care ne obligă să confirmăm că noi prelucrăm datele dumneavoastră personale sau nu prelucrăm datele dumneavoastră personale.
 • Dreptul dumneavoastră de a obține confirmarea de la noi că prelucrăm (sau nu prelucrăm) datele dumneavoastră personale:
  • Nu include date anonime, include doar datele personale care vă privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.
  • Trebuie să vă dăm acces la datele dumneavoastră personale dacă:
   • solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale și
   • prelucrăm datele dumneavoastră personale și solicitați accesul la datele dumneavoastră personale.
  • Trebuie să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră personale dacă:
   • solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale și
   • prelucrăm datele dumneavoastră personale și solicitați o copie a datelor dumneavoastră personale.
  • Aveți dreptul la informațiile privind garanțiile pe care le-am implementat pentru transferul datelor dumneavoastră personale către o țară care este în afara UE și SEE  dacă:
   • solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale și
   • vă transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară care este în afara UE și SEE.
  • Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale:
   • dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte
   • nu include date anonime, include doar datele personale care vă privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.
  • Trebuie să rectificăm datele dumneavoastră personale dacă:
   • prelucrăm datele dumneavoastră personale, și
   • datele dumneavoastră personale sunt inexacte, și solicitați să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră personale.
  • Trebuie să completăm datele dumneavoastră personale dacă:
   • prelucrăm datele dumneavoastră personale, și
   • datele dumneavoastră personale sunt incomplete, și solicitați să obțineți completarea datelor dumneavoastră personale.
  • Aveți dreptul să ne furnizați o declarație suplimentară.
   • Trebuie să comunicăm rectificarea datelor dumneavoastră personale destinatarilor datelor dumneavoastră personale (dacă există). Nu comunicăm rectificarea datelor dumneavoastră personale destinatarilor datelor dumneavoastră personale în cazul în care comunicarea către destinație este imposibilă, sau implică un efort disproporționat.
  • Aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale.
   • Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate, dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale dacă nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
   • Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale dacă vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea lor.
   • Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale dacă, chiar dacă este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini pe care o îndeplinim în interes public, sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit, sau este necesară în scopul intereselor legitime pe care le urmărim, sau prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime pe care o terță parte le urmărește, obiectați la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are un motiv legitim care nu prevalează asupra obiecției dumneavoastră.
   • Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale și contestați prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are un motiv legitim care nu prevalează asupra obiecției dumneavoastră.
   • Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale, sau prelucrarea datelor dumneavoastră personale este ilegală.
   • Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale și datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al unui stat membru.
   • Trebuie să ștergem datele dumneavoastră personale fără întârzieri nejustificate dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale și datele dumneavoastră personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
   • Trebuie să comunicăm ștergerea datelor dumneavoastră personale destinatarilor către care le dezvăluim (dacă există).
   • Nu comunicăm ștergerea datelor dumneavoastră personale destinatarilor către care le dezvăluim, în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporționat.
  • Aveți dreptul să obțineți de la noi restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. Dreptul dumneavoastră de a obține restricții privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale  nu include date anonime, include datele personale care vă privesc și date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.
   • Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru o perioadă, în scopul de a verifica exactitatea datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale și contestați exactitatea lor.
   • Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, prelucrarea datelor dumneavoastră personale este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră personale.
   • Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă, solicitați să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale în scopul prelucrării noastre, solicitați datele dumneavoastră personale pentru a stabili o reclamație legală sau solicitați datele dumneavoastră personale pentru a vă exercita o plângere legală sau aveți nevoie de datele dumneavoastră personale pentru a vă apăra împotriva unei plângeri legale.
   • Trebuie să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă solicitați să obțineți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale și obiectați prelucrarea datelor dumneavoastră personale care sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini pe care o îndeplinim în interes public sau vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale care sunt necesare în exercitarea unei autorități oficiale care ne este încredințată și vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale care sunt necesare în scopul intereselor legitime pe care le urmărim și așteptați să verificați dacă prelucrarea datelor dumneavoastră personale are un motiv legitim care nu depășește obiecția dumneavoastră.
   • Trebuie să comunicăm restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale către destinatarii datelor dumneavoastră personale (dacă există). Nu comunicăm restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale către destinatarii datelor dumneavoastră personale în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporționat.
  • Dacă restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale, atunci putem stoca datele dumneavoastră personale, prelucra datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a întemeia o reclamație legală, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a exercita o plângere legală, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a ne apăra împotriva unei plângeri legale, prelucra datele dumneavoastră personale pentru a proteja drepturile unei persoane, prelucra datele dumneavoastră personale din motive de interes public ale Uniunii sau ale unui stat membru.
   • Dacă obțineți o restricționare privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, trebuie să vă informăm înainte de ridicarea restricționării.
   • Dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilul complet automatizat  (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), aveți dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop.
   • Dreptul dumneavoastră de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct este un drept pe care îl aveți în orice moment, nu include date anonime, include datele personale care vă privesc, nu include date personale care nu vă privesc, include date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dumneavoastră.
   • Dacă obiectați la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, atunci trebuie să omitem prelucrarea datelor dumneavoastră personale în acest scop.
  • Dacă vă procesăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), atunci trebuie să vă aducem la cunoștință, în mod explicit, acest drept, cel mai târziu la momentul primei comunicări cu dumneavoastră și trebuie să vă prezentăm acest drept în mod clar și separat de orice altă informație.

14. Cum vă puteți exercita drepturile?

 • Vă invităm să comunicați cu noi despre exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor dumneavoastră personale.
 • Acceptăm numai solicitări scrise, deoarece nu putem face față solicitărilor verbale imediat, fără să analizăm mai întâi conținutului cererii și fără să vă identificăm mai întâi.
 • Cererea dumneavoastră trebuie să conțină o descriere detaliată și precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați.
 • Trebuie să ne furnizați o copie a unui document de identificare pentru a vă confirma identitatea ca, de exemplu o carte de identitate sau un pașaport.
 • Orice alte date conținute în copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi mascate.
 • Nu vom accepta alte mijloace de a vă demonstra identitatea, mai ales în situația în care doriți să vă furnizăm datele pe care le deținem, pentru că am risca să transmitem datele dumneavoastră către persoane neidentificate.
 • Dacă doriți să propuneți alternative, le vom evalua de la caz la caz.
 • Folosirea informațiilor din documentul dumneavoastră de identificare este limitată la activitatea de confirmare a identității dumneavoastră și nu va genera o stocare a datelor dumneavoastră personale mai mult decât este necesar în acest scop.
 • Puteți trimite solicitarea dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale la office@coachingpartners.ro.
 • Veți primi răspunsul nostru la cererile dumneavoastră care vizează protecția datelor dumneavoastră personale la adresa de email de pe care ne-ați transmis solicitarea.
 • Am desemnat o persoană responsabilă de tratarea cererilor dumneavoastră referitoare la protecția datelor dumneavoastră personale.
 • Am implementat politici care ne asigură faptul că o cerere privind protecția datelor dumneavoastră personale este recunoscută și soluționată în termenele prevăzute de lege.
 • Vă informăm despre modul în care ne ocupăm de cererea dumneavoastră (prin care vă exercitați drepturile) cu privire la protecția datelor dumneavoastră personale, într-o lună de la data primirii cererii.
 • Aveți dreptul să depuneți plângeri trimițându-le la office@coachingpartners.ro.
 • Puteți depune o plângere la o autoritate de supraveghere: la domiciliul dumneavoastră obișnuit în UE și SEE, la locul dumneavoastră de muncă în UE și SEE, la locul presupusei încălcări în UE și în SEE.
 • Autoritatea de Supraveghere trebuie să vă informeze într-un termen rezonabil cu privire la progresul plângerii și rezultatul plângerii.
 • Puteți mandata o organizație să depună o plângere în numele dumneavoastră la o Autoritate de Supraveghere.
 • Autoritatea de Supraveghere trebuie să vă informeze într-un termen rezonabil cu privire la progresul plângerii și rezultatul plângerii.
 • Aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară în UE și în SEE împotriva unui operator, unui împuternicit și a unei Autorități de Supraveghere.
 • Puteti mandata o organizație să exercite, în numele dumneavoastră, dreptul la o cale de atac judiciară, la o despăgubire pentru un prejudiciu rezultat ca urmare a unei încălcări a legii privind protecția datelor cu caracter personal.

15. Puteți alege setările de confidențialitate?

 • În acest moment colectăm numai datele care servesc intereselor legitime sau legale.
 • În prezent nu puteți să optați pentru ca datele dumnevoastră să fie prelucrate în alt mod decât o facem în acest moment, însă acceptam sugestiile dumneavoastră.

16. Veți fi informat despre schimbările politicii de confidențialitate?

 • Dacă ne schimbăm politica de confidențialitate, vom publica o nouă versiune a acesteia pe website.

17. Explicații cu privire la termenii și expresiile utilizate în această notă de informare

 • Toţi termenii şi expresiile folosite în această Notă de Informare vor avea înţelesul dat mai jos, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în cuprinsul acestei note că datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).
 • O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi:
  • un nume
  • un număr de identificare
  • date de localizare
  • un identificator online
  • identitatea fizică a unei persoane fizice
  • identitatea fiziologică a unei persoane fizice
  • identitatea genetică a unei persoane fizice
  • identitatea psihică a unei persoane fizice
  • identitatea economică a unei persoane fizice
  • identitatea culturală a unei persoane fizice
  • identitatea socială a unei persoane fizice
 • Datele personale sensibile sunt – conform GDPR – numite categorii speciale de date personale.

18. Noi nu colectăm, nu dezvăluim și nu prelucrăm date personale sensibile

 • Datele personale sunt sensibile dacă prelucrarea acestor date personale dezvăluie:
  • originea rasiala
  • originea etnică
  • opiniile politice
  • credințele religioase
  • credințele filosofice
  • apartenența la un sindicat
  • datele genetice
  • datele biometrice
  • date care vizează starea de sănătate
  • date care vizează viața sexuală a unei persoane fizice
  • date care vizează orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Datele personale obișnuite sunt – în GDPR: Nu exista o lista exhaustiva a acestor date cu caracter personal.
 • Pseudonimizarea Datelor Personale înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 • Prelucrare semnifică orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
  • colectarea
  • înregistrarea
  • organizarea
  • structurarea
  • stocarea
  • adaptarea
  • alterarea
  • extragerea
  • consultarea
  • utilizarea
  • ștergerea sau distrugerea
 • Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.
 • Scopul prelucrării înseamnă motivul pentru care este realizată prelucrarea datelor personale.
 • Profilarea (Profilul Automat) trebuie să fie o formă automată de prelucrare, ce include:
  • prelucrare exclusiv automata (la care face referire Art. 22 din GDPR) și
  • prelucrare parțial automată (dacă o persoană fizica este implicata în prelucrarea datelor personale nu înseamnă neapărat că prelucrarea nu constituie profilare) – trebuie să fie efectuată cu privire la datele cu caracter personal și obiectivul profilării trebuie să fie acela de a evalua aspectele personale legate de o persoană fizică, în special de a analiza sau de a face previziuni despre persoane.
 • Rețineți că simpla evaluare sau clasificare a persoanelor în mod automat pe baza unor caracteristici cum ar fi vârsta, sexul și înălțimea acestora ar putea fi considerate profilare automată, indiferent de scopul predictiv.
 • Decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată:
  • înseamnă luarea unor decizii prin mijloace tehnologice fără implicare umană
  • prelucrarea automată se bazează pe datele cu caracter personal furnizate direct de persoanele în cauză (cum ar fi răspunsurile la un chestionar) sau observate cu privire la persoane (cum ar fi datele privind locația, colectate prin intermediul unei aplicații) sau derivate sau deduse, cum ar fi profilul persoanei care a făcut anumite achiziții și pot fi realizate cu sau fără profilare; profilarea poate avea loc fără a lua decizii automate.
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
 • Împuternicit înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele și pe seama operatorului.
 • Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism cărora îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 • Parte Terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 • Reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament.
 • Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 GDPR.
 • Reguli corporatiste obligatorii înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună.
 • Scutul de confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield): Cadrul UE – SUA Privacy Shield a fost pus la punct de către Departamentul de Comerț al SUA și Comisia Europeană pentru a oferi companiilor de pe ambele părți ale Atlanticului un mecanism pentru a se conforma cerințelor de protecție a datelor atunci când transfera date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statele Unite în sprijinul comerțului transatlantic. La 12 iulie 2016 Comisia Europeană a aprobat cadrul UE-SUA Privacy Shield ca fiind adecvat pentru a permite transferul de date în conformitate cu legislația UE.
 • Deciziile de Adecvare ale Comisiei: Comisia Europeană are competența de a determina, pe baza articolului 45 GDPR, dacă o țară din afara UE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor, fie prin legislația internă, fie prin angajamentele internaționale pe care le-a încheiat. Efectul unei astfel de decizii este că datele cu caracter personal pot proveni din SEE (UE și Norvegia, Liechtenstein și Islanda) în acea țară terță, fără a fi necesară nicio altă măsură de protectie.
 • Comisia Europeană a recunoscut, până în prezent, un nivel de protectie adecvat, pentru Andorra, Argentina, Canada (organizații comerciale – PIPEDA), Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția, Uruguay și SUA (limitată la cadrul Privacy Shield).
 • Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
 • Întreprindere înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică.
 • Grup de întreprinderi înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate de aceasta.
 • Organizație internațională înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.
Share