Caută

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: septembrie 2021

Principii fundamentale:

Ne angajăm să protejăm şi să respectăm confidenţialitatea datelor dumneavoastră, în special în legătură cu datele pe care ni le furnizați sau în legătură cu datele culese de noi în desfășurarea activității noastre.
Stocăm datele personale pentru numai atât timp cât avem un motiv să le păstrăm.
Ne propunem să fie cât mai simplu posibil să controlați care dintre informaţiile publicate pe site-ul nostru sunt partajate public (sau păstrate private), indexat de motoarele de căutare, şi şterse definitiv.
ASOCIAȚIA PROACTA EDU înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 33/27.04.2018, având codul de înregistrare fiscală 39707695, denumită în continuare PROACTA, este operatorul tuturor datelor cu caracter personal furnizate atunci când suntem de acord să vă oferim serviciile noastre, aşa cum este descris mai jos.

Această politică de confidenţialitate explică modul în care colectăm şi utilizăm datelor personale pe care le obţinem despre dumneavoastră și drepturile dumneavoastră în legătură cu aceste date. Politica de confidențialitate stabileşte, de asemenea, cum să ne contactaţi dacă aveţi întrebări despre conținutul aceasteia sau dacă doriți să ne adresați o plângere în legătură cu felul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Când avem nevoie de datele tale personale?

Această politică de confidenţialitate se aplică în următoarele situaţii:

 • Când vizitaţi site-ul nostru, proactaedu.ro precum și portalul profesorsiparinteazi.ro, varianta desktop sau mobil;
 • Atunci când ne cereți informații sau când vă furnizăm noi informaţii;
 • Când completaţi un formular de contact pe site-ul nostru;
 • Când completați formularul de înscriere la curs;
 • Când participați la unul din programele noastre de formare sau l-ați absolvit;
 • Când efectuăm cercetarea analitică cu privire la site-ul nostru.

Ce informaţii personale colectăm despre dumneavoastră şi cum?

Colectăm date despre dumneavoastră numai în cazul în care avem un motiv pentru a face acest lucru – de exemplu, pentru a oferi serviciile noastre, pentru a comunica cu dumneavoastră, sau pentru a face serviciile noastre mai bune. Colectăm informaţii în două moduri: fie ne furnizaţi dumneavoastră aceste date, fie le colectăm în mod automat prin serviciile noastre de operare.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi

 • Informaţii de contact, cum ar fi numele, funcția, adresa poştală, inclusiv adresa de domiciliu (în cazul în care ne furnizați acestă informație), sediul profesional, numărul de telefon şi adresa de e-mail;
 • Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt furnizate pentru solicitarea unei oferte personalizate sau unui serviciu, acestea vor fi folosite numai pentru a vă contacta conform solicitării exprimate;
 • Documente necesare pentru înscrierea și participarea la curs.

 

Informaţiile pe care le colectăm automat

 • Asemenea celor mai mulți furnizori de servicii online, colectăm datele pe care browserele, dispozitive mobile şi serverele de obicei le pun la dispoziţie, cum ar fi tipul de browser, adresa IP, identificatori unici ai dispozitivului, limba preferată, site-ul care v-a redirecționat către pagina noastră, data şi ora accesului, sistemul de operare şi informaţiile de reţea de telefonie mobilă;
 • Putem determina locaţia aproximativă a aparatului pe care îl folosiți bazându-ne pe IP-ul dumneavoastră. Vom colecta şi vom folosi aceste informaţii pentru a calcula cât de mulţi oameni vizitează site-urile noastre din anumite regiuni geografice;
 • Folosim cookie-uri şi alte tehnologii pentru a ne identifica şi urmări vizitatori, felul în care utilizează site-ul şi preferinţele de acces pentru site-ul nostru.

Cum şi de ce utilizăm informaţiile

Scopul pentru utilizarea informațiilor

Folosim informaţii despre dumneavoastră, după cum am menţionat anterior pentru scopuri enumerate mai jos:

 • Pentru a vă oferi acces la serviciile noastre – de exemplu, informaţiile colectate automat de sistemele noastre (cum ar fi informațiile pe care browserele web, dispozitive mobile şi servere le pun de obicei la dispoziţie, ca de exemplu tipul de browser, adresa IP, identificatori unici ai dispozitivului, limba preferată, site-ul care v-a redirecționat către pagina noastră, data şi ora accesului, sistemul de operare şi informaţiile de reţea de telefonie mobilă) sunt necesare pentru a stabili conexiunea cu website-ul noastru, pentru a îmbunătăţi experienţă vizitatorilor etc.;
 • Pentru a dezvolta în continuare şi pentru a îmbunătăţi site-ul nostru – de exemplu prin adăugarea de caracteristici noi de care credem că vizitatorii noștri se vor bucura sau care îi vor ajuta;
 • Pentru a monitoriza şi analiza tendinţele şi pentru a înţelege mai bine cum vizitatorii interacţionează cu serviciile noastre, care ne ajută să ne îmbunătăţim serviciile şi pentru a le face mai uşor de utilizat;
 • Pentru a monitoriza şi pentru a preveni orice probleme legate de serviciile noastre, pentru protejarea securităţii serviciilor noastre, pentru detectarea şi prevenirea tranzacţiilor frauduloase şi a altor activităţi ilegale, pentru combaterea spamului şi pentru protejarea drepturile şi proprietatații PROACTA, care poate duce la refuzul nostru de a oferi anumite servicii;
 • Pentru a comunica cu dumneavoastră, de exemplu prin formularul de contact sau prin e-mail, pentru a solicita feedback-ul dumneavoastră sau pentru a vă ţine la curent cu serviciile noastre;
 • Pentru a personaliza experienţa dumneavoastră folosind serviciile noastre (de exemplu, versiunea mobilă a site-ul nostru devine funcțională în cazul în care sistemul nostru detectează că vizitatorul foloseste un telefon mobil);
 • Pentru a oferi programul de formare pentru care optați.


Temeiurile legale pentru colectarea şi utilizarea datelor

Temeiurile noastre juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu legislaţia UE de protecţie a datelor cu caracter pesonal sunt:

 • Utilizarea datelor dumneavoastră este necesară pentru a ne îndeplini angajamentele menționate în secțiunea Termeni și condiții sau pentru îndeplinirea altor acorduri închieiate cu dumneavoastră sau în alte situații în care utilizarea datelor dumneavoastră este necesară;
 • Utilizarea datelor dumneavoastră este necesară pentru a respecta o obligaţie legală;
 • Utilizarea datelor dumneavoastră este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau pe cele ale unei alte persoane;
 • Avem un interes legitim în folosirea datelor dumneavoastră – de exemplu, pentru a vă furniza şi pentru a actualiza serviciile noastre, pentru a îmbunătăţi serviciile noastre, astfel încât să vă putem oferi o experienţă de utilizator chiar mai bună, pentru a proteja serviciile noastre, pentru a comunica cu dumneavoastră, pentru a monitoriza şi pentru a preveni orice probleme cu serviciile noastre şi pentru a personaliza experienţa dumneavoastră.

 

Cum şi de ce am partaja datele dumneavoastră personale?

PROACTA poate partaja datele dumneavoastră personale cu terţe părţi numai dacă:

 • ați consimţit să facem acest lucru (dacă este cazul) sau organizaţia pentru care lucraţi a obţinut consimţământul dumneavoastră pentru noi de a face acest lucru (dacă este cazul);
 • avem obligaţii legale sau profesionale în acest sens;
 • este necesar în scopul de a exercita sau de a apăra drepturile legale.

Cât timp putem păstra informaţii?

În general, ștegem informaţiile dumneavoastră atunci când nu mai avem nevoie de acestea în scopul pentru care au fost colectate şi folosite – care sunt descrise în secţiunea de mai sus – Cum şi de ce utilizăm informaţiile – şi nu ne este cerut de lege să continuăm să-l păstrăm.

Securitate

Folosim mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranţă în formă electronică şi fizică pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizată și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.

Toți partenerii, personalul şi furnizorii de servicii care au acces la informaţii confidenţiale (inclusiv date personale) sunt supuși obligațiilor de confidențialitate.

Cu toate acestea, transmiterea informaţiilor prin internet nu este complet securizată. Deşi luăm măsuri adecvate și proporționale pentru a gestiona riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea informațiilor transmise către serviciile noastre online.

Drepturile dumneavoastră

În anumite circumstanţe, aveţi drepturi conform legilor de protecţie a datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele personale. Vom respecta drepturile dumneavoastră şi vom acţiona cu promptitudine şi în conformitate cu toate legile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Aceste drepturi sunt:

 • dreptul de a solicita accesul la informatiile dumneavoastră personale (cunoscut ca dreptul de acces) şi de a solicită anumite informaţii în legătură cu prelucrarea lor;
 • dreptul de a solicita rectificarea informaţiilor dumneavoastră personale;
 • dreptul de a cere ștergerea informaţiilor dumneavoastră personale;
 • dreptul de a cere limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
 • dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastră personale, cu anumite informaţii corelate. Există excepţii de la acest drept; de exemplu în cazul în care informaţiile sunt supuse secretului profesional sau dacă oferindu-vă aceste informaţii am dezvălui date cu caracter personal despre o altă persoană.

 

În circumstanţele limitate în care prelucrarea se va efectua în baza consimțământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. După ce firma a primit notificarea că v-ați retras acordul, nu vom mai procesa informaţiile dumneavoastră pentru scopul sau scopurile iniţial convenite, dacă nu avem o altă bază legitimă pentru a face acest lucru în lege.