Prieten cu Școala

Program conceput pentru a ajuta școlarii în vederea creșterii atitudinii pozitive față de procesul de învățare, dezvoltarea coeziunii de grup și dezvoltarea de soluții personalizate pentru învățământ incluziv.
Programul este compus dintr-o serie de workshop-uri interactive susținute de către psihologi și psihoterapeuți, fiind grupate pe categorii de vârstă școlară. Acestea sunt însoțite și de consilierea părinților și a cadrelor didactice pentru elevii înscriși în program.
Desfășurarea programului a avut loc în 2018-2019 și au beneficiat de el peste 100 de elevi.