Prieten cu şcoala

Programul “Prieten cu Școala” a fost creat în anul 2018 și are ca obiectiv dezvoltare personală a elevilor prin participarea acestora la şedinţe de grup a copiilor şi tinerilor vulnerabili sau proveniţi  din medii vulnerabile și nevulnerabile , organizate pe grupe de vârstă: 6-7 ani, 8-10 ani, 11 -13 ani, 14-16 ani, 17-18 ani. În acest program sunt implicați traineri educaționali, psihologi şi psihoterapeuţi a căror misiune este dezvoltarea emoţională a elevilor,  prin schimbarea atitudinii şi comportamentelor durabile atât la nivel de persoană cât şi la nivel de familie ori comunitate. Obiectivele progamului sunt: formarea și dezvoltarea unei personalităţi echilibrate, dezvoltarea cunoaşterii de sine, a capacității de observare, de identificare și înțelegere a propriilor emoții, creşterea stimei de sine și a încrederii în resursele proprii precum şi consilierea părinţilor privind relaţia părinte-copil şi părinte-elev-şcoală.

Acest program îşi propune să vină în sprijinul copiilor şi familiilor acestora prin sedinţe de consiliere individuală şi programe de intervenţie. Metoda de lucru este psihodrama clasică – un instrument foarte puternic ce ajută la schimbare și accesarea resurselor interioare.

Ce are diferit acest program? Aduce un feed-back profesionist acordat părinților  și cadrelor didactice care se ocupă de creșterea și educarea copiilor care participă. Acolo unde este nevoie,  se realizează un program de intervenție.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close