Prieten cu şcoala

Proiectul Prieten cu Școală a fost creat în anul 2018. Proiectul propune un program de dezvoltare personală prin participarea la şedinţe de grup a  copiilor şi tinerilor vulnerabili sau proveniţi  din medii vulnerabile și nevulnerabile (6-7 ani, 8-10ani, 11 -13 ani, 14-16 ani, 17-18 ani). Proiectul este susţinut de traineri educaționali, psihologi şi psihoterapeuţi în vederea prevenirii abandonului şcolar şi dezvoltării emoţionale,  prin schimbarea atitudinii şi comportamentelor durabile atât la nivel de persoană cât şi la nivel de familie ori comunitate. Obiectivele proiectului sunt: formarea și dezvoltarea unei personalităţi echilibrate, dezvoltarea cunoaşterii de sine, a capacității de a observa, identifica și a-și înțelege propriile emoții, creşterea stimei de sine și a încrederii în resursele proprii precum şi consilierea părinţilor privind relaţia părinte-copil şi părinte-elev-şcoală.

Acest proiect îşi propune să vină în sprijinul copiilor aflăţi în situaţii de risc şcolar dar şi a familiilor acestora prin sedinţe de consiliere individuală şi programe de intervenţie. Metoda de lucru este psihodrama clasică – un instrument foarte puternic ce ajută la schimbare și accesarea resurselor interioare.

Ce are diferit acest program? Aduce un feed-back profesionist acordat părinților  și cadrelor didactice care se ocupă de creșterea și educarea copiilor care participă. Acolo unde este nevoie,  se realizează un program de intervenție.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close