Prieten cu şcoala

Programul “Prieten cu Școala” a fost creat în anul 2018 și are ca obiectiv dezvoltare personală a elevilor prin participarea acestora la şedinţe de grup a copiilor şi tinerilor vulnerabili sau proveniţi  din medii vulnerabile și nevulnerabile , organizate pe grupe de vârstă: 6-7 ani, 8-10 ani, 11 -13 ani, 14-16 ani, 17-18 ani. În acest program sunt implicați traineri educaționali, psihologi şi psihoterapeuţi a căror misiune este dezvoltarea emoţională a elevilor,  prin schimbarea atitudinii şi comportamentelor durabile atât la nivel de persoană cât şi la nivel de familie ori comunitate. Obiectivele progamului sunt: formarea și dezvoltarea unei personalităţi echilibrate, dezvoltarea cunoaşterii de sine, a capacității de observare, de identificare și înțelegere a propriilor emoții, creşterea stimei de sine și a încrederii în resursele proprii precum şi consilierea părinţilor privind relaţia părinte-copil şi părinte-elev-şcoală.

Acest program îşi propune să vină în sprijinul copiilor şi familiilor acestora prin sedinţe de consiliere individuală şi programe de intervenţie. Metoda de lucru este psihodrama clasică – un instrument foarte puternic ce ajută la schimbare și accesarea resurselor interioare.

Ce are diferit acest program? Aduce un feed-back profesionist acordat părinților  și cadrelor didactice care se ocupă de creșterea și educarea copiilor care participă. Acolo unde este nevoie,  se realizează un program de intervenție.

Share