Profesor şi Părinte Azi

Este un proiect de formare continuă a cadrelor didactice, acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobat prin Ordinul M.E.N nr. 3161/13.02.2019. Acest program a primit 20 de credite transferabile pentru de 4 ani. Proiectul are în vedere îmbunătăţirea  relației profesor-părinte în beneficiul COPILULUI. Practic, Asociația Proacta Edu este furnizor acreditat.

Acest proiect se adresează cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea comunicării cu familia şi implicit pentru creşterea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi tinerilor.

Obiectivele programului sunt:  reducerea abandonului şcolar prin conştientizarea factorilor ce contribuie la performanţa scăzută a copilului, consilierea şi îndrumarea eficientă a părinţilor astfel încât să ofere un sprijin real COPILULUI privind procesul de învăţare. 


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close