Profesor şi Părinte Azi

Este un program de formare continuă a cadrelor didactice, acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobat prin Ordinul M.E.N nr. 3161/13.02.2019 și conține 20 de credite transferabile pentru de 4 ani. Astfel, asociația ProActa Edu a devenit un furnizor acreditat de cursuri care vizează îmbunătăţirea  relației profesor-părinte în beneficiul COPILULUI.

Programul Profesor și Părinte Azi se adresează atât cadrelor didactice – cu scopul de dobândirii competențelor și abilităților de a consilia părinții, cât și părinților, în vederea optimizării rolului lor în educația copiilor și tinerilor.

Obiectivele programului sunt:  reducerea ratei de abandon şcolar prin conştientizarea factorilor care contribuie la performanţa scăzută a copilului, consilierea şi îndrumarea eficientă a părinţilor astfel încât să ofere un sprijin real COPILULUI privind procesul de învăţare. 

Pentru mai multe detalii despre programul „Profesor și Părinte AZI” accesați www.parintesiprofesorazi.ro

Share